8.9 Vedrørende udgifter afholdt før momsregistreringen og ved afmeldelse

Det følger af praksis, at det kun er udgifter afholdt af og faktureret til momsregistrerede virksomheder mv., som kan fradrage købsmoms. Det må alligevel udledes, af EU-Domstolens praksis om opadliggende dansk praksis, at momsen af omkostninger afholdt inden momsregistreringen finder sted, men til opstart af den momspligtige virksomhed, alligevel godt kan momsfradrages. Dog under den […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 8.8.1 Hvem kan blive fællesregistreret8.10 Svig og misbrug >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5188").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5188.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden