8.7.1 Generelt om sektoropdeling

Hvis momsregistrerede personer har enten flere virksomheder under samme registrering eller flere driftsaktiviteter i samme virksomhed, som både er momspligtige og momsfrie, kan der opnås en såkaldt sektorisk opdeling. Det er således en betingelse for, at en del af virksomheden opdeles i en sektor, at der i sektoren er både momsfrie og momspligtige aktiviteter. Såfremt […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5178").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5178.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden