8.6.2 Holdingselskaber

Udgangspunktet er, at holdingselskaber falder uden for momslovens anvendelsesområde. Når det er sagt, er det langt fra altid tilfældet; Momsloven tager ikke hensyn til selskabs- eller organisationsform, den henser alene til om holdingselskabet agerer i egenskab af afgiftspligtig person og herved driver økonomisk virksomhed. Du kan læse mere om økonomisk virksomhed og afgiftspligtig person i […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5126").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5126.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden