8.6 Delvis fradragsret ud fra et skøn (momslovens § 38, stk. 2)

Når en virksomhed m.fl. afholder momsbelagte udgifter, som ikke udelukkende kan henføres til virksomhedens momspligtige-/momsfrie aktiviteter, men også til aktiviteter/anvendelse, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, skal størrelsen af momsfradraget begrænses ud fra et skøn; Fx udgifter afholdt vedrørende medarbejdernes private brug af laptops, mobiltelefoner og arbejdsgiverbetalt internet eller holdingselskabers investeringsaktiviteter, der efter momsloven, som […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden