8.5.4 Særlige opmærksomheder – Begrænsning af fradragsret i virksomheder med både momspligtige og momsfrie aktiviteter

Landsskatteretten har i 2022, SKM2022.445.LSR, truffet afgørelse om, at et museum, der afholdt udgifter vedrørende en udstilling, ikke havde adgang til momsfradrag for så vidt angår de udgifter, der kan henføres direkte til udstillingen. Dette desuagtet at museet havde en café, hvortil udstillingen ledte hen. Der er tale om en stadfæstelse af et bindende svar […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden