8.5 Virksomheder mv. med delvis fradragsret (momslovens § 38)

Virksomheder mv., der både har momspligtige og momsfritagne aktiviteter, har kun delvist adgang til fradragsret for momsen af de afholdte omkostninger. Det er nødvendigt at allokere omkostningen til en specifik aktivitet. Man kan opdele aktiviteterne i tre kategorier, som har forskellige muligheder for fradragsret. Momspligtige aktiviteter 100 % fradragsret   Generalomkostninger Delvis fradragsret   Momsfrie […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden