8.3.7.1 Fortæring i forbindelse med overarbejde

I et senere styresignal, SKM2011.829.SKAT, uddybede man, at betingelserne for momsfradrag ved bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde er opfyldt, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde. Her skal fradragsretten bedømmes efter ML §§ 37 og 38. Af Landsskatterettens afgørelse, SKM2023.75.LSR, kan det udledes, at hvis bespisning i tilfælde af overarbejde ikke […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 8.3.7 Fortæring – generelt8.3.8 Biler >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden