8.2.2.1 Direkte tilknytning og generalomkostninger

Selvom der er krav til, at der skal være direkte tilknytning mellem den afholdte omkostning og den momspligtige aktivitet, kan momsregistrerede virksomheder dog alligevel fradrage momsen af generalomkostninger. Generalomkostninger har i sig selv ikke direkte tilknytning til en bestemt leverance af momspligtige varer og ydelser, men omkostningerne hertil vil dog alligevel i et vist omfang have indflydelse på virksomhedens prisfastsættelse. Derfor antages det, at generalomkostninger har en direkte og umiddelbar forbindelse med hele virksomhedens momspligtige økonomiske virksomhed.

Som eksempel på generalomkostninger kan nævnes omkostninger til revisor, lokaler, varme mv.

På denne måde overholdes det i momssystemet iboende neutralitetsprincip.

< 8.2.2 Hel/delvis uarbejdsdygtighed8.2.2 Direkte tilknytning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden