8.8.1 Hvem kan blive fællesregistreret

Flere uafhængige momspligtige personer, som er etableret her i landet, kan blive registreret under ét (fællesregistreret), hvis de anmoder om det. Det er dog en betingelse, at de alle udelukkende driver registreringspligtig virksomhed. Herudover kan to eller flere momspligtige virksomheder (afgiftspligtige personer), der både driver registreringspligtig og ikke-registreringspligtig virksomhed her i landet, under visse betingelser også […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden