8.12.1 Hvornår

Virksomheder, der er momsregistreret i Danmark, og i forbindelse med fx rejser, afholder udgifter, hvoraf der er opkrævet lokal moms; Taxa, hotel, restaurant etc. kan søge om momsrefusion, under betingelse af, at den danske virksomhed ikke er momsregistreringspligtig i det land, hvori virksomheden søger om refusion af moms. At en dansk virksomhed har et datterselskab i det pågældende land, medfører ikke at det danske selskab ikke kan søge momsrefusion; Det afgørende er, om den danske virksomhed i sig selv har en momsregistreringspligt eller allerede er momsregistreret.

Der kan også søges moms retur af andre typer udgifter, hvor af der er opkrævet lokal moms; dette så længe momsen er korrekt opkrævet og der er udstedt en faktura som indeholder alle relevante oplysninger, herunder som udgangspunkt; Dato, fortløbende fakturanummer, den danske virksomhed navn, adresse, arten og mængden af det der leveres, sælgerens momsnummer, leverancen værdi ekskl. moms, momssats, momsbeløb og eventuel omregningskurs ved udstedelse i anden valuta end lokal valuta og EUR. I de tilfælde, hvor en fx en tysk-, eller anden EU-leverandør udsteder en faktura til en dansk momsregistreret virksomhed, på en varer der leveres i Danmark med tysk moms, skal den danske virksomhed bede leverandøren om at udstede en ny faktura uden moms efter gængse EU-regler; Det er vigtigt at den danske køber oplyser sit danske momsnummer til den tyske leverandør, ellers kan leverandøren ikke udstede en faktura uden tysk moms.

Visse virksomhedstyper, afholder af forretningsmæssige årsager flere udgifter med lokal moms end typer af virksomheder, der primært søger momsrefusion af rejseomkostninger. Dette kunne fx være transportfirmaer, som afholder udgifter til brændstof ved kørsel ned igennem europa, hvoraf der vil blive opkrævet lokal moms eller virksomheder som udfører byggearbejder i et land, uden at have behov for at have en momsregistrering eller have fast forretningssted i det pågældende land.

Eksempel

En dansk virksomhed har haft 10 medarbejdere på konference i Tyskland. Medarbejderne har i forbindelse med konference afholdt udgifter til overnatning, bespisning og taxakørsel. Virksomheden har herudover betalt et adgangs-fee til konferencearrangøren i forbindelse med tilmelding 3 måneder forinden.

Alle disse udgifter, vil i henhold til de harmoniserede EU-momsregler, være undergivet lokal momspligt, og virksomheden vil således blive opkrævet tysk moms heraf uanset om der sendes en faktura eller medarbejderne afholder udgiften via firmakort, privatudlæg m.v.

Den danske virksomhed kan søge momsfradrag i det omfang udgiften kan henføres til virksomhedens momspligtige aktiviteter og efter gældende regler i det land, hvor momsen er betalt.

En virksomhed med 100 % fradragsret for moms, der afholder udgifter til overnatning i Tyskland, kan få refunderet momsudgiften af hotelregningen fuldt ud, under forudsætning af, at den danske virksomhed ikke er momsregistreringspligtig i Tyskland; Fx pga. lager eller fast forretningssted i Tyskland.

< 8.12 Momsrefusion17.11 Afgifter på serviceydelser o. lign. >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden