8.12 Momsrefusion

Danske momsregistrerede virksomheder, der afholder momsbelagte udgifter i udlandet, kan i mange tilfælde få refunderet den erlagte moms, ved anmodning herom. Der gælder forskellige regler, ansøgningsmåder og frister, altafhængig hvilket land virksomheden har afholdt udgiften. Inden for EU gælder et fælles momsrefusionssystem, herunder samme ansøgningsmetode og samme frist.  For så vidt angår lande EU, da […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 8.11.3 Eksempler8.12.1 Hvornår >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5200").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5200.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden