8.11.2 Hvornår skal der ikke ske regulering

Virksomheder m.fl. kan undlade at regulere det oprindeligt foretagne momsfradrag på et investeringsgode, når: Udsvinget i den anvendte fradragsprocent i år 1 er lavere end 10% Ved overdragelse, fx i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller enkeltstående salg af investeringsgoder/fast ejendom. Ad 1) Bagatelgrænsen for hvornår en momsreguleringsforpligtelse skal foretages, er en afvigelse i fradragsretten på +10%; […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 8.11.1 Hvornår skal der ske regulering8.11.3 Eksempler >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden