6.5 Tab på debitorer

I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80% af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Fradraget foretages som en reduktion af salgsmomsen i den momsperiode, hvori tabet er endeligt konstateret (læs mere nedenfor). Reglens formål er at sikre, at virksomheder m.fl. alene kommer til at betale moms af den betaling, kunden reelt betaler. I […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden