6.5 Tab på debitorer

I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80% af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Fradraget foretages som en reduktion af salgsmomsen i den momsperiode, hvori tabet er endeligt konstateret (læs mere nedenfor). Reglens formål er at sikre, at virksomheder m.fl. alene kommer til at betale moms af den betaling, kunden reelt betaler. I […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5055").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5055.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden