6.4.6.2 Eksempler på hvornår momsgrundlaget kan reduceres – Returvarebegrebet

Når vi taler returvarer indenfor momsloven, skal man være opmærksom på, at reglens anvendelse er søgt fastlagt, så det tilgodeser dels gældende kutymer inden for erhvervslivet, dels administrative og kontrolmæssige hensyn. De administrative regler kan derfor ikke læses ud af lovteksten, men følger af dansk praksis.

Om alt er, kan momsgrundlaget efter de administrative regler reduceres i disse situationer:

  1. Når returnering eller ombytning af varer sker mod, at kunden modtager den fulde salgspris retur eller får udbetalt alle indbetalte afdrag (uden tidsbegrænsning). Tilbagebetalingen skal svare til den oprindeligt betalte pris for varen.
  2. Når varen tages retur inden for en garantiperiode mod delvis godtgørelse af salgsprisen. Det er en betingelse, at virksomheden i henhold til en skriftlig garantiaftale har forpligtet sig til ubetinget at tage varen retur, hvis der inden for garantiperioden konstateres væsentlige fejl og mangler ved det solgte.
  3. Når en køber af varer, der er solgt på afbetaling med ejendomsforbehold eller på særlig kontokontrakt (uden ejendomsforbehold), tages tilbage, misligholder aftalen. Bemærk, at momsgrundlaget ikke kan reduceres for så vidt angår varer der er solgt på afbetaling, hvis alle rettigheder ifølge kontrakten er overført til en anden virksomhed. Et finansieringsselskab – eller enhver anden virksomhed end den oprindelige sælger – der har overtaget (tiltransporteret) en aftale der indeholder et ejendomsforbehold, kan derfor ikke, i forbindelse med overtagelsen, udstede kreditnota med moms.
  4. Ved tilbagekøb af byggegrund, når tilbagekøbet finder sted inden 2 år efter handlens indgåelse mod delvis godtgørelse af salgsprisen. Baggrunden for denne specifikke regel er, at der er almindelige kutyme for, at kommuner kan tilbagekøbe byggegrunden inden for 2 år, hvis grunden ikke er bebygget jf. tinglyst deklaration.
< 6.4.6.1 Generelle regler6.5 Personalegoder >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden