6.4.1 Ubetingede rabatter

Ved ubetingede rabatter forstås rabatter, der ydes på det tidspunkt, hvor faktureringen (leverancen) finder sted. En rabat består ikke nødvendigvis af et pengebeløb, men kan også bestå i at modtage en større mængde varer/ydelser til samme pris. Alternativt i form af gaver eller en tilgift, der lægges oveni det, man køber. En ubetinget rabat kan […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5036").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5036.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden