6.3.3 Tilslutnings- og oprettelsesafgifter etc.

Tilslutnings- og oprettelsesudgifter samt andre beløb, som en leverandør opkræver en køber, som levering af varer og ydelser, skal medregnes i momsgrundlaget. Momspligten gælder fx deposita, der betales i forbindelse med indgåelse af frivilligt moms-registrerede lejemål og leasingkontrakter. Herudover sikkerhedsstillelser, der deponeres hos en leverandør, men med undtagelse af andre sikkerhedsstillelser, fx bankgarantier og lignende, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 6.3.2 Biomkostninger6.3.4 Agentprovision, auktionssalær m.v. >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5028").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5028.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden