6.3.2 Biomkostninger

Biomkostninger, som på forlangende af leverandøren afholdes af køberen, skal medregnes i momsgrundlaget; Dette fx i form af udgifter til provision, emballage, forsendelse/transport, håndtering, forsikring og lignende. Omkostningerne skal medregnes, uanset om de opkræves særskilt eller som en del af varens eller ydelsens pris.
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 6.3.1 Told og afgifter6.3.3 Tilslutnings- og oprettelsesafgifter etc. >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5026").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5026.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden