6.2.3 Erstatninger

Udgangspunktet er, at erstatninger ikke momspligtige, fordi der i momslovens forstand ikke er tale om levering mod vederlag; hverken skadevolder eller skadelidte har i sagens natur retligt og gensidigt forpligtet sig til at deltage i den erstatningsudløsende handling. Ved erstatninger forstås i denne sammenhæng beløb, som en skadevolder betaler en skadelidt for de økonomiske konsekvenser […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden