6.2 Hvornår opstår momspligten (momslovens § 27, stk. 1)

En grundlæggende forudsætning for, at der skal beregnes moms af en leverance, er, at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem den leverede vare/ydelse og den betaling, der erlægges; Sagt på en anden måde leverandøren skal opnå en konkret modværdi for det, denne leverer. Af momssystemdirektivet følger; Momsgrundlaget er den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden