6.4.2 Aktieoptioner, warrants og lignende

Som anført findes der forskellige andre former for variabel aflønning end bonus og provision. En af de hyppigere anvendte typer er aktieoptioner og warrants. Dansk ret indeholder i aktieoptionsloven en ret omhyggelig regulering af aktieoptioner, warrants og tilsvarende instrumenter. Disse er beskrevet i [personalejura advanced], hvor der henvises til. Helt generelt kan det dog siges […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 6.4.1 Indledning6.4.3 Medarbejderaktier >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden