6.3.3 Provision ved fratræden

Til forskel fra bonus har dansk ret ingen ufravigelige regler om provision i forbindelse med fratræden (udover hvad der er beskrevet ovenfor i afsnit 6.3.2). Handelsagentloven indeholder nogle bestemmelser som gælder hvis ikke andet er aftalt, og disse er beskrevet nedenfor. Men disse regler kan som anført fraviges, og det vil således gyldigt kunne aftales […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden