5.4.1 Indledning

Udover reglerne i arbejdsmiljøloven og i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven gælder der også særlige regler for mobile lønmodtagere – dels i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren, og dels i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren. I det følgende behandles kun vejtransportsektoren. Når der gælder særlige regler for mobile lønmodtagere, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 5.3.5 Sanktioner ved overtrædelse5.4.2 Definition af mobil lønmodtager >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden