5.3.5 Sanktioner ved overtrædelse

Arbejdsgivere bør så vidt muligt overholde reglerne i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven, idet overtrædelse af reglerne er sanktioneret med ret store godtgørelseskrav. Udgangspunktet for overtrædelse af 48-timers-reglen er en godtgørelse på kr. 25.000, men denne godtgørelse vil kunne forhøjes i tilfælde af skærpende omstændigheder – og tilsvarende nedsættes i tilfælde af formildende omstændigheder.  Som skærpende omstændigheder kan tænkes […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 5.3.4 Natarbejdere5.4.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden