5.3.4 Natarbejdere

Arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven indeholder også regler for natarbejde – eller rettere, for ”natarbejdere”.   Definition på natarbejdere: Loven definerer natarbejdere som lønmodtagere, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden – der som udgangspunkt er fra kl. 22.00-05.00. Natperioden – der er på 7 timer – kan dog flyttes så den starter senest kl. 00.00 […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 5.3.3 48-timers-reglen5.3.5 Sanktioner ved overtrædelse >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1767").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1767.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden