5.3.1 Indledning

Udover reglerne i Arbejdsmiljøloven gælder der også arbejdstidsregler i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven. Som titlen siger, er denne lov en gennemførelse af det såkaldte arbejdstidsdirektiv (Rdir 93/104 som ændret ved Rdir 2000/34). Reglerne i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven vedrører først og fremmest pauser.
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 5.2.6 Sanktioner ved overtrædelse5.3.2 Pauser >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden