5.2.6 Sanktioner ved overtrædelse

Hvis reglerne overtrædes, skal den ansatte som klart udgangspunkt altid så have erstatningsfri. Dertil kommer, at den ansvarlige arbejdsgiver kan straffes med bøde eller med fængsel i indtil 1 år ved overtrædelse af disse regler.
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 5.2.5 Særlige regler for unge under 18 år5.3.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden