5.2.4 Fravigelse i særlige tilfælde og ved særlige jobs

Som anført ovenfor, er der visse brancher og typer af arbejde, hvor Beskæftigelsesministeren ved en bekendtgørelse kan fravige reglerne i større eller mindre udstrækning kan fraviges. Eksempelvis kan den daglige hvileperiode nedsættes til 8 timer, ligesom det ugentlige fridøgn kan omlægges. De brancher og typer af arbejde, hvor dette kan ske, fremgår af bilaget til […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 5.2.3 Ugentligt fridøgn5.2.5 Særlige regler for unge under 18 år >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden