4.3.3 Gennemførelse af de varslede væsentlige vilkårsændringer

Som anført ovenfor er udgangspunktet at de varslede væsentlige vilkårsændringer ikke kan gennemføres førend udløbet af varslet. Det betyder at hvis arbejdsgiver alligevel gennemfører dem inden, så vil arbejdsgiver som klart udgangspunkt væsentligt misligholde ansættelsesforholdet. Eksempel 1: Arbejdsgiver varsler en lønnedgang, men gennemfører den inden varslets udløb. Herved kommer arbejdsgiver i betalingsmisligholdelse senest på tidspunktet […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden