4.3.2 Varsling af væsentlige vilkårsændringer

Hvis arbejdsgiver vælger at gå videre med gennemførelsen af de væsentlige vilkårsændringer, vil disse som anført skulle varsles. Varslet er som nævnt ovenfor i realiteten de facto en opsigelse af ansættelsen, med tilbud til den ansatte om at fortsætte på de nye vilkår efter opsigelsesvarslets udløb. Af samme grund skal varslet gives skriftligt, og ændringerne kan som klart […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden