4.2.1 Indledning 

Uanset om en vilkårsændring er væsentlig eller ej, er det klare udgangspunkt at parterne i fællesskab kan aftale sådanne ændringer. Det er klart, at de vilkår, der så er gældende som følge af aftalen om ændring, stadig skal leve op til de lovmæssige minimumskrav, som gælder for den pågældende ansættelse. Der kan eksempelvis ikke indgås aftale med […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1321").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1321.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden