3.1.1 Momsregistreringsgrænse

Virksomheder m.fl. der jf. ovenfor: Agerer i egenskab af afgiftspligtig person, driver økonomisk virksomhed og har en momspligtig omsætning, der overstiger 50.000 DKK over en tolvmåneders periode. Det er uden betydning for pligten til at lade sig momsregistrere, om leverancerne er i DK, i andre EU-lande eller i 3.lande. Det er også uden betydning, om […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden