3.4.3 Sanktioner ved overtrædelse

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkårs § 12 giver mulighed for lønmodtageren for at klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vedr. spørgsmål om hvorvidt arbejdsgiveren har overholdt sin oplysningspligt som beskrevet ovenfor. Spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiveren har overholdt sin forpligtelse i forhold til at sikre lønmodtagere de vilkår, der er angivet i §§ 6-11, indbringes for de […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden