3.4.2 Ansættelseskontraktens indhold – must haves og bevis 🎥

I langt de fleste ansættelsesforhold er det formentlig helt indlysende at der skal laves en ansættelseskontrakt, og dette sker typisk også helt automatisk. Men der findes i dansk ansættelsesret ret præcise regler herfor fastsat i Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven trådte i kraft med virkning pr. den 1. juli 2023, og erstatter den […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 3.4.1 Tilbud om ansættelse3.4.3 Sanktioner ved overtrædelse >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden