20.3 Whistleblowerpolitik (Koncern)

Whistleblowerpolitik Formålet med whistleblowerordningen I [Koncernnavn] (”Koncernen”) vil vi sikre, at ansatte [og eksterne] kan indberette mistanke om alvorlige lovovertrædelser samt øvrige alvorlige forhold hos Koncernen uden risiko for repressalier, uanset om mistanken vedrører ansatte, direktion, bestyrelse eller kunder og samarbejdspartnere. [Koncern virksomheder] (hver for sig et ”Selskab”, i fællesskab “Selskaberne”) har derfor etableret en […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe HR Paradigmer årsabonnement, HR Paradigmer årsabonnement månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-9575").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-9575.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden