20.1 Whistleblowerpolitik (DK)

Whistleblowerpolitik Formålet med whistleblowerordningen I [Selskabet] (”Selskabet”) vil vi sikre, at ansatte [og eksterne] kan indberette mistanke om alvorlige lovovertrædelser samt øvrige alvorlige forhold hos Selskabet uden risiko for repressalier, uanset om mistanken vedrører ansatte, direktionen, bestyrelsen eller kunder og samarbejdspartnere. Selskabet har derfor etableret en whistleblowerordning benævnt [navn/betegnelse], der kan tilgås via [internettet/intranettet]. [Whistleblowerordningen […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe HR Paradigmer årsabonnement, HR Paradigmer årsabonnement månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 20. Whistleblower paradigmer20.2 Whistleblower policy (EN) >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden