2.4 Funktionærer og ikke-funktionærer

Som anført ovenfor i afsnit 2.2 er dansk ansættelsesret kendetegnet ved, at der er væsentlig forskel på den lønmodtagerbeskyttelse, som funktionærer har, og så den beskyttelse, som ikke-funktionærer har. For begge lønmodtager typer gælder det dog, at de aftaler, der indgås, ikke må stride mod ufravigelige lovregler. Men for funktionærers vedkommende gælder funktionærloven, der indeholder […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 2.3 Indgåelse af overenskomst3.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden