2.6.1.1 Økonomisk virksomhed

Ved økonomisk virksomhed forstås udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, uanset stedet for udøvelsen. Betingelsen økonomisk virksomhed i Momsloven medfører, at fx privates salg af indbo ikke falder under Momslovens regler. Samtidig betyder det også, at hobbyvirksomheder og salg af immaterielle goder (fx patentrettigheder) […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 2.6.1 Afgiftspligtige virksomheder2.6.2 Afgiftspligtige transaktioner >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden