2.5.2 EU’s momsterritorie

Momsloven § 2, stk. 2, fastlægger de områder, herunder det danske afgiftsområde, som EU’s afgiftsområde omfatter. Som steder uden for EU betragtes de områder, som ikke er omfattet af EU-landenes afgiftsområder. Som udgangspunkt er EU’s momsområde det samme som anvendelsesområdet for Traktaten om den Europæiske Unions og Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. Sondringen mellem […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden