2.5.1 Det danske momsterritorie

Momslovens § 2, stk. 1, fastlægger det geografiske anvendelsesområde for den danske momslov, som omfatter de danske landområder, søterritoriet samt luftrummet over disse områder. Det danske momsområde omfatter de danske landområder, søterritoriet samt luftrummet over disse områder. Søterritoriet udgøres af det indre territoriale farvand og det ydre territoriale farvand indtil 12 sømil (22.224 m) fra […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden