19.3.3 Sanktionsniveau ved toldsager

For toldsager beregnes eventuelle bøder forskelligt, afhængig af om der er tale om legal eller illegal varetrafik, samt hvilke varer, det unddragne beløb omhandler. Herudover gælder de almindelige forvaltnings- og strafferetlige betingelser, herunder regler om forsæt eller grov uagtsomhed. 
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden