19.2 Generelt om straffesager

Generelt gælder der forskellige særregler hvad angår straf samt betingelser for strafansvar i de forskellige moms-, told- og afgiftslove. Grundlæggende findes der dog en række ”handlebetingelser”, hvilke som udgangspunkt er strafbare, hvis disse handlepligter ikke overholdes. Det gælder; Pligten til at angive korrekt  Oplysningspligt – fx i forbindelse med kontrolsager som gennemgået ovenfor Registreringspligt  Dokumentationspligt  […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden