19.1.6 Ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelses ansvar ved kontrolsager samt påbud og tvangsbøder

Ved kontrolsager skal virksomhedens mv. indehavere og ansatte være behjælpelige i processen.  Såfremt påbud udstedt af Skatteforvaltningen ikke efterleves i forbindelse med kontrollen, kan forvaltningen udstede ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse daglige bøder.  Bøderne, som udstedes til ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse, udstedes, indtil at påbuddet efterleves. 
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 19.1.5 Aftalt kontrol19.2 Generelt om straffesager >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden