17.7 Nationale afgifter

Som nævnt ovenfor er de nationale afgifter underlagt et andet system. Dette vil særligt have betydning, når virksomheder mv. handler med punktafgiftspligtige varer i andre EU-lande, som er omfattet af national ret. Her vil den udenlandske virksomhed naturligvis ikke kunne anvende EU-retsinstanser. Samtidig kan der ikke støttes ret på EU-retten, og man må i stedet […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 17.6 Harmoniserede afgifter17.8 Punktafgifter >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5730").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5730.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden