16.3.4 Metode 2 – Forsikrings- og finansielle virksomheder

Virksomheder omfattet af metode 2 er bl.a. banker, spare- og pensionskasser, investeringsforeninger kreditforeninger samt kredit- og finansieringsvirksomheder. Herudover forsikringsvirksomheder og forsikringsmæglere samt rådgivere m.fl. der leverer momsfrie corporate financeydelser. Afgiftsgrundlaget er lønsummen og hvis virksomheden m.fl. således ikke har nogle ansatte, skal denne ej registreres og afregne afgift. Afgiftssatsen udgør i 2023 15,3%; satsen justeres […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden