16.3.3 Metode 1 – Fonde, foreninger og organisationer

Virksomheder omfattet af metode 1 er bl.a. fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ejerforeninger m.fl. samt virksomheder der udbyder spil om penge. Afgiftsgrundlaget er lønsummen og hvis virksomheden m.fl. således ikke har nogle lønnede medarbejdere, skal denne ej registreres og afregne afgift. Afgiftssatsen udgør i 2023 6,37%; satserne justeres jævnligt, men ikke nødvendigvis årligt. Afgiften skal angives og betales […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden