16.3.2 Metode 4 – Hovedreglen

Virksomheder omfattet af metode 4 er bl.a. sundhedssektoren, taxa- og rutebilsvirksomheder samt bedemænd. Afgiftsgrundlaget er lønsummen +/- virksomhedens over-/underskud. Over-/underskud opgøres som det skattemæssige resultat før finansielle poster, fx renter. Det skattemæssige over-/underskud, før finansielle poster opgøres ved, at korrigere for ikke-fradragsberettigede omkostninger, private andele og med skattemæssige afskrivninger, samt finansielle poster, som fx renter, […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden