16.2 Hvem er omfattet af lønsumsafgiftspligten

Virksomheder, organisationer, foreninger m.fl. som er fritaget for moms for udøvelsen af følgende aktiviteter er omfattet af lønsumsafgiftspligten: Aktivitet og momsfritagelse Hvem der er omfattet Hvem er undtaget Sundhedssektoren, herunder leverancer fritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 Læger, tandlæger, psykologer, psykiatere og speciallæger, zoneterapeuter, optikere og mange flere.   Offentlige virksomheder; Fx […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5640").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5640.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden