16.2 Hvem er omfattet af lønsumsafgiftspligten

Virksomheder, organisationer, foreninger m.fl. som er fritaget for moms for udøvelsen af følgende aktiviteter er omfattet af lønsumsafgiftspligten: Aktivitet og momsfritagelse Hvem der er omfattet Hvem er undtaget Sundhedssektoren, herunder leverancer fritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 Læger, tandlæger, psykologer, psykiatere og speciallæger, zoneterapeuter, optikere og mange flere.   Offentlige virksomheder; Fx […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden