14.1 Opsigelse – arbejde i opsigelsesperioden

Indeholder bla. detaljer om vilkår i opsigelsesperioden: 1. Feriedage 2. Fratrædelsesgodtgørelse 3. Bonus 4. Aktieoptioner 5. Konkurrenceklausul og/eller kundeklausul 6. Tilbagelevering af effekter. Medarbejder bedes kvittere for at have modtaget opsigelsen. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.
For at få adgang til dette indhold skal du købe HR Paradigmer årsabonnement, HR Paradigmer årsabonnement månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden