13.7.1 Hjemmelsgrundlag

Det følger af hovedreglen i momslovens § 4, at salg af aktiver er omfattet af momspligten, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktivet. Momslovens § 4, stk. 5 bestemmer imidlertid, at en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse er fritaget for moms. Følgende betingelser skal være opfyldt, førend undtagelsen om momsfri […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden