13.7.1 Hjemmelsgrundlag

Det følger af hovedreglen i momslovens § 4, at salg af aktiver er omfattet af momspligten, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktivet. Momslovens § 4, stk. 5 bestemmer imidlertid, at en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse er fritaget for moms. Følgende betingelser skal være opfyldt, førend undtagelsen om momsfri […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5630").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5630.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden