13.7 Momsfri virksomhedsoverdragelse (momslovens § 4, stk. 5)

Reglerne om momsfri virksomheds overdragelse er en værns-regel og skal ikke fortolkes indskrænkende, på samme vis som momsfritagelserne i momslovens § 13, stk. 1. Formålet med reglen er, at man undgår at løbe den unødige risiko, der er ved, at sælger opkræver momsen på vegne af staten, når køberen kan fradrage momsen, og denne således […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 13.6 Byggemoms13.7.1 Hjemmelsgrundlag >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5628").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5628.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden